Systemy Informacji Przestrzennej

mapa ukształtowania terenu

Zajmujemy się tworzeniem Systemów Informacji Przestrzennej dla zakładów przemysłowych, zarządców sieci komunalnych, zakładów energetyki, telekomunikacji, gazowych, a także zarządu dróg i służb miejskich. To pomocne systemy geoinformacyjne podczas planowania nowych inwestycji związanych między innymi z budową, rozbudową lub przebudową infrastruktury drogowej czy też służącej do przesyłu mediów. Pozwalają one na szybką i łatwą analizę danych, a także ich wizualizację za pośrednictwem map, a nawet scenerii 3D. To niezbędne narzędzie, dzięki któremu łatwiej podjąć właściwe decyzje, dzięki dogłębnej ocenie sytuacji oraz korelacji pomiędzy różnymi elementami i zjawiskami przestrzennymi. Do zalet użytkowania tworzonych przez nas Systemów Informacji Przestrzennej należy zaliczyć:

  • optymalizację kosztów,
  • czytelny przekaz informacji,
  • efektywne planowanie działań,
  • prostsze zarządzanie dokumentacją.

Z naszej strony zapewniamy kompleksową pomoc we wdrożeniu oraz obsłudze systemu, a także analizie i porządkowaniu prezentowanych danych.