Geodezyjne podziały i rozgraniczenia nieruchomości

słupek ze wstążką

Zajmujemy się podziałem oraz rozgraniczeniem nieruchomości – działek przeznaczonych na cele rolne, leśne, rekreacyjne i budowlane. W ramach procedury podziału działki wykonujemy pomiary w terenie i tworzymy mapę z proponowanym przebiegiem granic po podziale. Bierzemy pod uwagę oczekiwania klienta względem podziału, jak również obowiązujące przepisy i staramy się wypracować satysfakcjonujący kompromis. Pomagamy również w skompletowaniu niezbędnych dokumentów do procesu administracyjnego.

Rozgraniczenie nieruchomości obejmuje z kolei określenie punktów granicznych, ich stabilizację oraz naniesienie na mapę. Przeprowadzamy je w sytuacji, kiedy przebieg granicy dwóch działek stanowi kwestię sporu między stronami. Jej ustalenie odbywa się na podstawie informacji zawartych w m.in. Państwowej Ewidencji Gruntów, odpisach ksiąg wieczystych, aktów prawnych, a w wyjątkowych sytuacjach jednomyślnych oświadczeniach stron.

 

Geodezyjne wznowienia granic nieruchomości

Specjalizujemy się w geodezyjnym wznawianiu granic nieruchomości. W odróżnieniu od wcześniej wymienionych usług, jest to procedura czysto techniczna, która polega na odszukaniu i ponownym trwałym oznaczeniu punktów geodezyjnych w terenie, które określają przebieg granicy. Mogę one ulec zatarciu lub przesunięciu na skutek długotrwałego użytkowania danego terenu. Ponowne naniesienie znaków wykonujemy na podstawie dokumentów prawnych oraz informacji dostarczonych przez klienta.

 

Mapy geodezyjne do celów prawnych

Wykonujemy mapy geodezyjne do celów prawnych – sądowych. Zawierają one niezbędne informacje potrzebne podczas spraw dotyczących:

  • zniesienia współwłasności,
  • potwierdzenia nabycia praw własności,
  • ustalenia służebności gruntowych.

Opatrujemy je między innymi stosownymi danymi, które pochodzą z ksiąg wieczystych, a także numerami działek ewidencyjnych wraz z przebiegiem ich granic. Mapy do celów projektowych sporządzamy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i na zlecenie sądu lub gminy.