Fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów budowlanych

geodeta z szarym niwelatorem

Oferujemy przeprowadzenie fotogrametrycznej inwentaryzacji obiektów budowlanych. W ten sposób jesteśmy w stanie zbadać odkształcenia:

  • urządzeń i instalacji przemysłowych,
  • obiektów budowlanych oraz komunikacyjnych.

Na podstawie zebranych pomiarów oraz zdjęć jesteśmy w stanie odtworzyć kształty, a także położenie konkretnych budowli w przestrzeni. Wykorzystujemy zarówno możliwości fotogrametrii naziemnej, jak i lotniczej. W tym celu stosujemy nowoczesne aparaty cyfrowe oraz drony. Podobnie jak w przypadku pomiarów deformacji i osiadania, tak również tego rodzaju inwentaryzacja pozwala ocenić stan techniczny obiektów oraz zapobiec ewentualnemu zagrożeniu, jakie wynikają z powstałych ubytków konstrukcyjnych i materiałowych.

Wykorzystujemy również fotogrametrię do inwentaryzacji zabytków lub budynków w ruinie, ponieważ dzięki temu można odtworzyć najmniejsze detale architektoniczne. Wszystkie dane opracowujemy w wariatach dwu- lub trójwymiarowych za pomocą oprogramowania AutoCAD oraz MicroStation.