Pomiary deformacji i osiadań obiektów inżynierskich

budowlańcy w kamizelkach

Wykonujemy pomiary deformacji i osiadań obiektów inżynierskich. To grupa specjalistycznych pomiarów, która ma za zadanie kontrolować ruchy konkretnego obiektu, na przykład mostu, komina, masztu, chłodni, posadzki i wielu innych. Nasze działania pozwalają zweryfikować czy zmiany w konstrukcji budynku lub innej budowli, które zostały spowodowane ruchami mas ziemnych i innymi czynnikami otoczenia, nie niosą za sobą ryzyka nastąpienia katastrofy budowlanej. Wykorzystujemy nowoczesne metody geodezyjne, które umożliwiają kontrolę parametrów z dokładnością do nawet dziesiątych części milimetra. Dane pomiarowe dostarczamy w kompletnych, szczegółowych opracowaniach.

 

Pomiary pionowości obiektów wysmukłych

Zajmujemy się między innymi pomiarami pionowości obiektów wysmukłych, które wykonuje się w trakcie budowy, po jej zakończeniu, a także w trakcie eksploatacji. Starzenie się materiałów konstrukcyjnych lub działanie czynników atmosferycznych to jedne z wielu przyczyn, które mogą prowadzić do zmian w parametrach pionowości. Regularna kontrola jest niezwykle istotna, aby obiekty mogły być bezpiecznie użytkowane. Pomiary najczęściej wykonujemy w ramach okresowej kontroli technicznej tego rodzaju budowli, a także w przypadku ich rozbudowy lub przebudowy.