Firma geodezyjna AP.Geo z Wrocławia

Jako firma geodezyjna działamy na terenie Wrocławia i okolic. Zajmujemy się świadczeniem usług w zakresie geodezji, geoinformatyki oraz kartografii. Stawiamy przede wszystkim na jakość i terminowość realizowanych prac, a wypełnianie tych celów umożliwia nam wieloletnie doświadczenie w branży. Chcemy być jak najbardziej elastyczni dla klientów, dlatego oferujemy różne formy współpracy – generalne wykonawstwo, konsorcjum czy podwykonawstwo. Możemy podjąć się geodezyjnej obsługi inwestycji o znacznych rozmiarach. Działamy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, oprogramowania geodezyjnego, a także na podstawie niezbędnych uprawnień wydanych przez Głównego Geodetę Kraju.

Sporządzanie map do celów projektowych

Sporządzamy mapy do celów projektowych. W ramach usługi wykonujemy pomiary w terenie oraz ustalamy przebieg uzbrojenia działki.

Podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia

Zajmujemy się geodezyjnym podziałem i rozgraniczeniem działek oraz wznawianiem granic. Sporządzamy też mapy do celów prawnych.

Sporządzanie map powykonawczych i inwentaryzacje geodezyjne

Sporządzamy geodezyjnej dokumentację po zakończeniu budowy.

Geodezyjna obsługa inwestycji

W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji zajmujemy się szeregiem prac związanych z pomiarami w terenie oraz sporządzaniem opracowań kartograficznych. Zapewniamy m.in. tyczenie obiektu na działce oraz wykonywanie pomiarów kontrolnych w trakcie budowy.

Pomiary deformacji i osiadań obiektów inżynierskich

Wykonujemy pomiary specjalne – deformacji, osiadań oraz pionowości obiektów inżynierskich. Gwarantujemy wysoką dokładność wyników.

Fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów budowlanych

Odtwarzamy obiekty budowlane w przestrzeni na podstawie zdjęć fotogrametrycznych i pomiarów. Badamy tak m.in. ich odkształcenia.

Opracowania katastralne

Zajmujemy się tworzeniem opracowań katastralnych, nazywanych również mapami ewidencyjnymi. Stanowią one bazę do sporządzania m.in. map powykonawczych, do celów projektowych, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej

Tworzymy Systemy Informacji Przestrzennej przydatnych m.in. w zarządzaniu ruchem drogowym czy rozbudową sieci przesyłu mediów.

Usługi geodezyjne z zachowaniem terminowości i jakości