Opracowania katastralne

projekt

Realizujemy zlecenia w zakresie sporządzenia opracowań katastralnych, znanych również jako mapy ewidencyjne. To wielkoskalowa wizualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Tworzymy ją również w postaci mapy numerycznej, czyli wersji cyfrowej. W ich treści znajdują się między innymi:

  • granice i numery działek,
  • punkty graniczne,
  • kontury użytków gruntowych wraz z oznaczeniami,
  • kontury klasyfikacyjne wraz z oznaczeniami,
  • nazwy ulic, placów wraz z numerami porządkowymi,
  • nazwy cieków, zbiorników wodnych, obiektów fizjograficznych,
  • kontury budynków wraz z oznaczeniem ich rodzaju.

 

Do czego przydają się mapy ewidencyjne?

Mapa ewidencyjna stanowi jedno z podstawowych opracowań kartograficznych, które sporządza się na podstawie mapy zasadniczej i stanowi jej uzupełnienie. Ponadto mapa katastralna ma ogromne znaczenie dla geodetów, ponieważ to właśnie ona stanowi bazę do tworzenia opracowań do celów projektowych, a także powykonawczych. Co więcej, służy także za cenne źródło informacji w przypadku podziału lub rozgraniczenia działek. Należy również zaznaczyć, że w niektórych przypadkach dopuszcza się jej zastosowanie podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.