Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne

żółty niwelator na trójniku

Oferujemy przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, zarówno budynków, przyłączy mediów, jak i sieci podziemnego uzbrojenia terenu. To jeden z ostatnich etapów każdej inwestycji budowlanej. Wykonujemy niezbędne pomiary wszystkich obiektów wchodzących w skład projektu. Na podstawie zebranych danych dokonujemy oceny, czy są one zgodne z założeniami projektu pod kątem rozmieszczenia oraz kształtu. Ponadto sporządzamy operat geodezyjny – dokument wymagany przez zapisy zawarte w prawie budowlanym. Gwarantujemy, że prace z naszej strony zostaną przeprowadzone solidnie i w ustalonym terminie.

 

Sporządzanie map powykonawczych

Składowym elementem opisanej wcześniej inwentaryzacji jest mapa powykonawcza. Opracowujemy ją na podstawie otrzymanych wyników z przeprowadzonych pomiarów w miejscu zakończonej inwestycji. Porównujemy je z danymi zawartymi na mapie do celów projektowych. Sporządzenie tego rodzaju opracowania kartograficznego pozwala na naniesienie zmian na mapie zasadniczej, a także w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencjo sieci uzbrojenia terenu. Jedną z kopii przekazujemy kierownikowi budowy.